Relaties hanteren

Welkom op de website bij het boek Relaties hanteren. Als toekomstig social worker heb je de taak je relationele vaardigheden optimaal te ontwikkelen. De onderdelen van Relaties hanteren maken tot in detail inzichtelijk hoe je komt tot een respectvolle basishouding en welke vaardigheden en gesprekstechnieken je daarbij kunt inzetten. Een uitstekende voorbereiding op de latere beroepspraktijk!

Onder de tab: Grondhouding en gespreksvaardigheden, vind je zes basisvaardigheden, te weten:
- Contact maken
- Luisteren en luisterhouding
- Verbaal en non-verbaal gedrag
- Vragen stellen
- Samenvatten
- Waarnemen en interpreteren

Daarnaast worden vijf voortgezette vaardigheden aangeboden:
- Initiatief nemen
- Feedback geven en ontvangen
- Mening geven / assertiviteit
- Omgaan met emoties
- Omgaan met meningsverschillen en emoties

Deze website volgt de structuur van het boek. Net als in het boek, vallen de vaardigheden onder het thema: Grondhouding en gespreksvaardigheden.

Het boek Relaties hanteren is essentieel om de opdrachten op deze website te kunnen maken. Het boek kan je bestellen bij de (online) boekwinkel. Meer informatie en bestellen, zie de online catalogus.